Här får studenter testa avancerad bioprocessteknik

18 juni 2019

Klara Lindbäck pluggar civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik: "Fördelen med att labba här är att det går att göra i större skala och med utrustning som saknas på universitetets campus".

Under vårterminen har en rad studenter från Uppsala universitet använt Testa Center på GE Healthcares anläggning inom sina kurser. Den sista labbdagen inom kursen Proteinbioteknologi ägnade studenterna sig åt rening av proteiner och gav innovationscentret mycket gott betyg.

Sedan invigningen av Testa Center i Boländerna i augusti 2018 har flera utbildningsaktiviteter hållits i den 2 500 kvadratmeter stora byggnaden. Här har studenter inom främst molekylär bioteknik haft tillgång till fyra bioprocesslaboratorier för framtagning av biologiska läkemedel. Andra studenter inom datavetenskap har arbetat med digital teknik som smarta glasögon som bättre ska registrera och dokumentera avancerade labbexperiment.

Andreas Andersson.

Att få sin träning i en autentisk produktionsmiljö som denna är unikt, enligt Andreas Andersson, bioprocess- och cellodlingsspecialist på Testa Center.

– Uppsala universitet är det första lärosätet att utnyttja Testa Center och dess moderna utrustning inom bioteknisk processindustri i Sverige. Att ge studenterna tillgång till den senaste infrastrukturen och chans att uppleva hur labbarbete går till i industriell miljö är ett väldigt värdefullt initiativ.

En av studenterna på plats är Per Lindbom som läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Den grupp han ingår i har odlat fram en e-kolibakterie som flyttats till en 50-liters bioreaktor för att växa till sig ytterligare. Sedan renades proteiner från de odlade cellerna.

Hur har det varit att labba på Testa Center?

Per Lindbom.

– Det har varit väldigt bra. Här får man en klarare bild av alla steg i processen, hur det ska gå till på riktigt. Sen blir det förstås väldigt kul att jobba när utrustningen är avancerad och modern, säger Per Lindbom.

Hans kurskamrat Klara Lindbäck har arbetat i en grupp med ansvar för det odlingsmedium som höll e-kolibakterierna vid liv.   

– Fördelen med att göra det här är att det går att göra i större skala och med utrustning som saknas på universitetets campus. Här finns riktiga instrument som används inom industrin. Då förstår man också mer av hur det funkar i praktiken, säger Klara Lindbäck. 

Innovativt center även ur internationellt perspektiv

Darren Chin och Seungah Lee.

I slutet av februari fick utbytesstudenterna Seungah Lee från Sydkorea och Darren Chin från Singapore chans att göra en veckas praktik vid Testa Center. Båda gick kursen Plant Structure and Function och praktiken blev en ögonöppnare för dem. Genom intervjuer med nyckelpersoner på Testa Center fick de lära sig hur organisationen fungerar.

– På något sätt illustrerar centrets verksamhet hur Sverige är som land, säger Darren Chin, tredjeårsstudent i biologi. Singapore är ett till ytan väldigt litet land, men där finns många multinationella företag och det är väldigt svårt för startupbolag eller små läkemedelsföretag att få genomslag för nya, egna idéer. Så att ha någonting som Testa Center i Singapore vore väldigt fräscht och nytt. I Sverige kan ju centret även fungera som språngbräda för studenter.

Kursen Proteinbioteknologi ger 10 högskolepoäng
och hålls inom en läsperiod. En av de som undervisat
på kursen är Kateryna Kukil, doktorand i mikrobiell kemi.

Med tanke på hjälpen som erbjuds av centrets personal och kontakterna med forskare på plats borde fler vara lockade att ta kurser vid Testa Center, menar Seungah Lee, fjärdeårsstudent i biologi och företagsledning i Sydkorea.

– Dessutom borde fler institutioner vara intresserade av att lägga kurser här, till exempel utbildningar inom ingenjörsvetenskap, bioteknik och kemiteknik, tillägger Darren Chin.

Läs mer:

Ny nationell testbädd inom bioprocessteknologi