Trygghetsundersökning – för dig på Uppsala universitet!

13 maj 2019

Hur upplever du din trygghet på universitetet?

Säkerhetsavdelningen vid Uppsala universitet genomför nu en trygghetsundersökning som är riktad mot studenter, anställda och övrigt verksamma vid universitetet. Undersökningen kommer finnas tillgänglig tills 30 juni 2019.

Hur upplever du din trygghet på universitetet?
Syfte och mål med trygghetsundersökningen är att få en helhetsbild av hur tryggheten upplevs i universitetets lokaler, identifiera eventuella risker eller faktorer som påverkar tryggheten negativt, samt att arbeta fram konkreta åtgärdsförslag.

Du som deltar och besvarar frågorna är anonym.

Här hittar du enkätundersökningen på medarbetarportalen.