Kår- och nationsutredningen presenteras

25 mars 2019

Resultatet av Kår- och nationsutredningen presenteras på tisdag den 26 mars 2019 i Humanistiska teatern, Uppsala.

Tid: tisdag 26 mars 2019 kl. 18-20.
Plats: Humanistiska teatern

Under februari och mars 2019 har det pågått en utredning om hur landskapet för studentorganisationerna i Uppsala förändrats efter kår- och nationsobligatoriets avskaffande.
Utredningen har gjorts av Fredrik Pettersson, på uppdrag av Uppsala universitet, efter att frågorna diskuterats på ett stormöte som initierades genom en skrivelse från nationerna till universitetet.

Utredningens uppdrag är att inventera de problem som finns, analysera och identifiera nyckelfrågor att lösa och om möjligt föreslå ett första steg mot en lösning.

Under det här mötet kommer utredningens resultat att presenteras.

För den som önskar komma med inspel till utredningen kan detta göras via det här formuläret:
https://goo.gl/forms/FvmnYWv0KGsixTxa2