Vill din förening bli en studentkår?

26 oktober 2018

Ett beslut har tagits av Uppsala universitet som innebär att studentsammanslutningar har möjlighet att ansöka om ställning som studentkår. Ansökningar ska ha inkommit senast 9 januari 2019.

Sammanslutningar som verkar för och bevakar utveckling av utbildning och förutsättningar för studier vid universitetet kan lämna in sin ansökan enligt gällande regler.

Beslutet inklusive regler för ansökan hittar du här.

Beslutet baseras på studentkårsförordningen (SFS 2009:769).