Hållbarhet i fokus för nytt stipendium

15 oktober 2018

Alva Andersson, student på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik fick ta emot det nyinstiftade priset NCC Awards.

Vid ett lunchseminarium på torsdagen den 11 oktober delades NCC Awards ut för första gången för att uppmärksamma studenter vid Uppsala universitet som vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Stipendiet tilldelades Alva Andersson som fick ta emot 15 000 kronor för sitt examensarbete om att minska utsläpp av växthusgaser för transporter inom byggsektorn.

Premiären för utdelningen av NCC Awards blev en välbesökt tillställning med runt 100 anmälda. Kön till lunchmackorna som delades ut ringlade sig lång. Det som också lockade var föreläsningen av Christina Claeson-Jonsson som är chef för forskning och utveckling på NCC. Hon talade engagerat om morgondagens byggsektor, där hållbarhet, innovation och digitalisering är drivkrafterna för förändring.

Det var också Christina Claeson-Jonsson som fick äran att presentera vinnaren bland de tre finalister som valts ut. Prismottagare av NCC Awards 2018 blev Alva Andersson som studerar på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Hon fick priset för sitt examensarbete om att minska utsläpp av växthusgaser för transporter inom byggsektorn.

– Samtliga finalisters uppsatser visar på ett stort engagemang, innovationshöjd och har en stark hållbarhetsprofil. Det var mycket tufft att välja bland så fina arbeten men valet föll till sist på Alvas uppsats som klart och tydligt visar att ett byte från fossilt bränsle till syntetisk diesel (HVO) för transporter inom byggsektorn både är praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt, säger Christina Claeson-Jonsson, och tillägger med ett skratt att NCC är den verkliga vinnaren i sammanhanget.

NCC Awards är ett initiativ inom ramen för byggföretaget NCC:s och Uppsala universitets partnerskap. Meningen är att partnerskapet ska bredda samarbetet inom både forskning och utbildning och lägga grunden till långsiktig samverkan. Hållbarhet är ett område som både engagerar universitetet och NCC och syftet med NCC Awards är att uppmärksamma ny kunskap och lösningar som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Stipendiet har kunnat sökas av studenter inom alla ämnesområden och det blev tydligt att engagemanget för hållbarhet också är stort bland universitetets studenter.

Harris Stamatopoulos är partnerledare från Uppsala universitet i partnerskapet med NCC och en av initiativtagarna till NCC Awards.

– Det gick över förväntan. Vi fick in fler än 20 bidrag i form av uppsatser på kandidat- och masternivå från studenter inom samtliga vetenskapsområden. Vi är jättenöjda eftersom det dessutom var premiär för det här priset, säger han.

Mattias Monbäck håller med. Han är avdelningschef för Uppsala, Gävle/Dala-området på NCC och företagets partnerledare i partnerskapet.

 – NCC:s vision handlar bland annat om att kunna tillhandahålla de bästa hållbara lösningarna inom vår bransch, vilket är en av drivkrafterna både för det här stipendiet och för partnerskapet med Uppsala universitet i sin helhet, säger han.

– Ett hållbart samhälle handlar om många parametrar; ekonomiskt, ekologiskt och socialt och Uppsala universitet kan bidra med den bredden. Det är inte minst NCC Awards och det här lunchseminariet ett exempel på. Det känns bra att vi har fått en timme tillsammans med fokus på hållbarhet. Det månar gott om framtiden.

---

Vinnare av NCC Awards 2018:

Alva Andersson, student på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik för sitt examensarbete: Att minska utsläpp av växthusgaser för transporter inom byggsektorn.

Övriga finalister:

Linus Frosteryd, Victor Ingman och Kasper Ramström, studenter på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi för sitt examensarbete: Making solar energy data accessible for everyone.

Fredrika Yngwe, student på programmet för nationalekonomi för sin uppsats: Utsläpp och tillväxt - den dömda samvariationen: En studie om digitaliseringens påverkan på samvariationen mellan utsläpp och tillväxt