Nominera till Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga fri- och rättigheter

21 september 2018

Nu är anmälan öppen för att nominera pristagare till Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga fri- och rättigheter. Anmälan är öppen fram till den 10 oktober 2018.

Priset ges till en student, eller en grupp av studenter, en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, alternativt till alumner med tydlig koppling till universitetets verksamhet som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagare av priset ska ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat.

Förslag med motivering ska sändas till prisnämnden via epost: nominera@uadm.uu.se.

Mer om Martin H:son Holmdahls pris