Bli mentor åt en student

16 augusti 2018

Har du studerat några terminer och känner att du skulle kunna hjälpa en annan student att organisera sina studier? Då kan du arbeta som mentor. Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete.

Mentorsstöd finns för studenter med funktionsnedsättning. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin. Ansök nu!

Läs mer om hur det fungerar att arbeta som mentor.

Skicka din intresseanmälan eller dina frågor till: mentorskoordinator@uadm.uu.se