Något färre antagningar HT 2018

2 augusti 2018

Nu är urval två i höstens antagningsprocess klar. Siffrorna visar att det totala antalet antagningar till utbildningar vid Uppsala universitet hösten 2018, är 42 771 stycken. Det innebär en minskning med 0,8 procent jämfört med hösten 2017. Campus Gotland har 6 226 antagningar till hösten, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med samma termin förra året.

Vid Campus Gotland startar flera nya utbildningar till hösten, bland annat ett socionomprogram och ett kandidatprogram i samhällsplanering.

I tolkningen av antagningsstatistiken är det bra att känna till att en person kan vara antagen till flera kurser eller program. Antalet antagningar är alltså inte samma sak som antalet antagna individer.

Programmen med högst meritvärden höstterminen 2018 (urvalsgruppen sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar):

1. Läkarprogrammet, 21,98
2. Psykologprogrammet 21,61
3. Juristprogrammet 21,04
4. Ekonomie kandidatprogram 20,83
5. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, 20,45    

Ytterligare statistik för Uppsala universitet och övriga lärosäten finns hos UHR.