Ökade möjligheter till internationella utbyten kommande läsår

19 juni 2018

Uppsala universitet har beviljats en markant ökning av antalet Erasmus+-stipendier inom EU/Europa för läsåret 2018-2019. Detsamma gäller den utomeuropeiska utbytesplatser inom programmet Erasmus+ ICM. Detta innebär att universitetet beviljats mest medel av alla svenska lärosäten. Detta betyder att fler studenter och anställda kan ansöka om en utbytesperiod vid universitet världen över.

Som en del av internationaliseringsarbetet verkar Uppsala universitet för att fler studenter, lärare och annan personal deltar i utbyten i andra länder. Lika viktigt är att ta emot studenter, lärare och personal från andra länder i Uppsala. Det EU-finansierade Erasmusprogrammet är unikt i sin omfattning och möjliggör utbyten genom stipendier.

Det övergripande målet är att höja kvaliteten inom utbildning och övrig verksamhet. Programmen leder även till en större öppenhet mellan utbildningar i olika länder.

Universitetets ambition är att erbjuda möjligheter till internationell erfarenhet och att erbjuda en global utbildningsmiljö att verka i. Antalet Erasmusstipendier för inomeuropeiska studier ökar från 415 i tidigare fördelning till 650. Antalet stipendier för praktik ökar antalet från 150 stipendier till 250 stipendier för läsåret 2018/19.

- Det betyder att fler studenter kan göra praktik utomlands och få arbetslivserfarenhet och kontakter på den europeiska arbetsmarknaden – något som leder till ökad anställningsbarhet. Den generella statistiken för Erasmuspraktik visar att en tredjedel av alla praktikanter erbjuds arbete där de praktiserat, säger Erika Dabhilkar, chef vid Internationella kansliet.

Antalet inomeuropeiska stipendier för lärarutbyten ökat från 30 till 70, och för personalfortbildning från 42 till 100. Antalet utomeuropeiska utbytesplatser, som kan sökas av både studenter och anställda, är hela 160 stycken för kommande läsår.

Genom att bedriva forskning och utbildning i samarbete med institutioner i låg- och medelinkomstländer kan universitetet medverka till att inkludera dessa institutioner i den internationella akademiska gemenskapen och bidra till utveckling av självständiga forskningsmiljöer. Samarbete med dessa länder breddar också forskningens frågeställningar och perspektiven i utbildningsprogram och bidrar därmed till att främja kvaliteten i den egna verksamheten.

Följande lärosäten omfattas för de utomeuropeiska utbytesplatserna.

European University of Tirana (Albanien), Royal University of Bhutan (Bhutan), Ilia State University (Georgien), Kinneret College (Israel), Queen´s University (Kanada), KIMEP (Kazakstan), American University of Beirut (Libanon), University of Mandalay (Myanmar), Saint Petersburg University och RGGU (båda Ryssland), Central University of Technology (Sydafrika), National Taiwan Normal University (Taiwan), University of Tunis och University of Tunis El Manar (båda Tunisien) och Hanoi University of Science & Technology (Vietnam).

För mer information om dessa stipendier eller Erasmus+-programmet kontakta Internationella kansliet erasmus@uu.se