Uppsala universitet mest omnämnt i sociala medier

19 april 2018

Omvärldsbevakningsföretaget Meltwater har gjort en mediemätning av hur svenska universitet syns i sociala medier. Enligt undersökningen är Uppsala universitet det svenska lärosäte som är mest omnämnt internationellt.

Meltwaters mätning är gjord mellan 1 januari och 17 april 2018. I mätningen har de undersökt vilket universitet som är störst i sociala medier (så kallad Share-Of-Voice), vilken ålder och kön följarna har och vad varje universitet förknippas med.

Uppsala universitet har flest antal omnämnanden (6 524 stycken) i sociala medier internationellt, tätt följt av Lunds och Stockholms universitet.

Här är hela listan med procentandelar av omnämnanden i sociala medier internationellt bland några av de svenska lärosätena:

  • Uppsala universitet 21,2%
  • Lund universitet 21,1%
  • Stockholms universitet 19,5%
  • Karolinska institutet 9,8%
  • Göteborg universitet 7,4%
  • Chalmers 6,6%
  • Linköping universitet 6,1%
  • Kungliga Tekniska Högskolan 3,5%
  • Handelshögskolan i Stockholm 3,1%
  • Svenska Lantbruksuniversitetet 1,7%

Generellt bland dessa universitet är följarnas medelålder 28,5 år. Cirka hälften av följarna på Instagram är från Sverige. På Twitter är mängden internationella följare större. Könsfördelningen bland följarna är jämn på Twitter medan det är fler kvinnor på Instagram.

För Uppsala universitets del är medelåldern på Twitter 28 år, 52 % är kvinnor och 48 % är från Sverige. På Instagram är medelåldern 29 år, 67 % är kvinnor och 54 % är från Sverige.

Meltwater har också för varje universitet gjort så kallade ordmoln som representerar de ord som personer i sociala medier skrivit. De är baserade på data från 1 januari till 17 april 2018.

Uppsala universitets ordmoln visar, enligt Meltwater, ett intresse för internationella masterstipendier. Framförallt i januari publicerades många inlägg som handlade om detta och då särskilt på Twitter.

– Det är väldigt roligt att vi ligger så långt framme i sociala medier, säger kommunikationsdirektör Pernilla Björk. Resultatet speglar vår långsiktiga strategi att rekrytera internationella studenter till masterutbildningarna, bland annat genom kampanjen #taggedforuppsala. Det gör att vi själva blir mer ”taggade” att vässa strategierna, flytta fram positionerna och bli ännu bättre.