Sök stipendium för ett hållbart samhälle

22 mars 2018

Studenter vid Uppsala universitet har möjlighet att söka The NCC Award för projekt eller uppsats som kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling i städer.

Studenter på kandidat- eller masternivå kan söka stipendiet för projekt eller uppsats som utvärderar och föreslår åtgärder för att mer hållbar samhällsutveckling i städer. Projekten eller uppsatserna kan fokusera på:

  • Sociala frågor som till exempel integration, jämlikhet, trygghet och säkerhet, välbefinnande, vanor, arbetslöshet, hälsa, boende, arbetsmiljö, brist på utbildning, fattigdom, urban sociologi.
  • Tekniska frågor som till exempel material, energi, sakernas internet (IoT), digitalisering, byggnation och infrastruktur, säkerhet.
  • Systemiska frågor som till exempel beteendemässiga förändringar, klimatförändringar, hållbar tillväxt, hållbara affärsmodeller (ägande, cirkulär och delad ekonomi), resurseffektivitet, återvinning, stadsplanering.

Särskild vikt kommer att läggas vid att innehåll och idéer håller hög kvalitet avseende:

  • hållbarhetsprofil
  • innovation
  • genomförbarhet
  • marknadspotential
  • social acceptans.

Alla studenter och alumner vid Uppsala universitet som har lämnat in sitt projekt eller uppsats 2017 eller senare kan söka.

Ansökan senast 23 september 2018.

Ansökan och mer information om The NCC Award 2018.