Campuskort som lånekort

21 februari 2018

Universitetsbiblioteket bytte låneautomater den 15 januari 2018 vilket innebär att det tidigare lånekortet inte längre är giltigt och att campuskortet används som lånekort för studenter och anställda.

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter och nu även lånekort. Du som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort. Första gången du vill låna måste ditt kort aktiveras manuellt i bibliotekets informationsdisk. Om du är en ny användare måste du också ansöka om lånekort.

Även övriga låntagare, allmänheten och studerande/forskare vid annat lärosäte, kommer att behöva byta ut sitt gamla lånekort. Det kommer att finnas ett särskilt lånekort som gäller endast för denna kategori låntagare.

Observera att bytet av lånekort inte gäller Almedalsbiblioteket!

Välkommen att byta ut ditt lånekort!

Läs mer om campuskortet

Ansök om lånekort.