Rekordstort intresse för utbytesstudier utomlands

25 januari 2018

Fler Uppsalastudenter än någonsin har ansökt om internationellt utbyte inom ramen för sina studier. Det ökade intresset gläder universitetet och förhoppningen är att trenden fortsätter.

– Internationell erfarenhet är en viktig merit på en framtida arbetsmarknad, genom att förståelsen för andra länders kulturer, språk och samhälle ökar. Antalet internationella studenter i Uppsala fortsätter att öka, och det är glädjande, men lika viktigt är det att våra Uppsalastudenter reser ut och får internationella erfarenheter, så detta är mycket positivt, säger Erika Dabhilkar, enhetschef för internationella kansliet.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet spridda över jordens alla kontinenter. Studenter kan ansöka om dessa utbyten antingen via sin institution och/eller Internationella kansliet, som ansvarar för de universitetsgemensamma utbytesavtalen. Ansökningsomgången för utbytesstudier med studiestart höstterminen 2018 har precis avslutats med ett mycket positivt resultat. Jämfört med förra året ökade antalet ansökningar med 24 procent och antalet tilldelade utbyteplatser med 18 procent.

667 studenter ansökte om ett utbyte och 415 av dessa tackade ja till den erbjudna utbytesplatsen. Flera studenter har kunnat erbjudas en utbytesplats med ett ICM-stipendium (International Credit Mobility) i länder som exempelvis Uganda, Serbien, Ryssland, Ukraina och Vietnam. Detta som en direkt effekt av att Uppsala universitet beviljats störst budget för ICM bland de svenska lärosätena för åren 2017-2019.

– Vi har aldrig haft så många sökanden eller kunnat tilldela så många studenter en utbytesplats någon gång tidigare i en och samma ansökningsomgång, det är väldigt roligt, säger Sara Hurtig, internationell handläggare vid Internationella kansliet, som hoppas på samma positiva resultat i institutionernas ansökningsomgångar nu under våren.