Stöd och service för studenter

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, råd om studieteknik, teknisk support, språkligt stöd när du ska skriva uppsats eller stöd när orken inte räcker till. Har du en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få stöd.

Om du har frågor om dina studier, registrering, examensbevis med mera kan du vända dig till den centrala studentservicen eller den på ditt eget campus. En hel del ärenden kan du också göra själv genom olika webbtjänster.

Så fixar du att studera hemma på distans

Här är goda råd till dig som pluggar hemma, oavsett om det är självvalda distansstudier eller påtvingade på grund av coronautbrottet.

Att plugga på distans

Senast uppdaterad: 2021-02-18