Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

12 sep

HÖSTENS STIPENDIEOMGÅNG
Ansökningsperioden för höstterminens stora stipendieomgång avslutades 12 september. Besluten för dessa stipendier bli klara i slutet av december.

Ett fåtal stipendier utlyses under andra perioder av höstterminen, se "Andra lediga stipendier".

1 nov – 5 januari
 

FÖR DIG SOM REDAN HAR STIPENDIER
Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

December

NÄR ÄR BESLUTEN KLARA?
Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

Januari

STIPENDIER VÅRTERMINEN 2020
Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i slutet av januari 2020. Exakta datum för sökperioden kommer att visas här i mitten av januari.


 

Ledigt just nu

 • STIPENDIER MED ANNAN DEADLINE

Lennanders - för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, ansök före 2020-01-30 kl. 17.00

 • Höstens stipendier

  12 sep

  HÖSTENS STIPENDIEOMGÅNG
  Ansökningsperioden för höstterminens stora stipendieomgång avslutades 12 september. Besluten för dessa stipendier bli klara i slutet av december.

  Ett fåtal stipendier utlyses under andra perioder av höstterminen, se "Andra lediga stipendier".

 • Bevakning av stipendier

  1 nov – 5 januari
   

  FÖR DIG SOM REDAN HAR STIPENDIER
  Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

 • Beslut och utbetalning

  December

  NÄR ÄR BESLUTEN KLARA?
  Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

 • Vårens stipendier

  Januari

  STIPENDIER VÅRTERMINEN 2020
  Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i slutet av januari 2020. Exakta datum för sökperioden kommer att visas här i mitten av januari.


   

 • Andra lediga stipendier

  Ledigt just nu

  • STIPENDIER MED ANNAN DEADLINE

  Lennanders - för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, ansök före 2020-01-30 kl. 17.00


   

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via Stipendiekansliets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se här vilka stipendier du söker på annat sätt.

Kontakt

Stipendiekansliet
Besöksadress: Servicecenter
Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala