Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

26 aug – 12 sep

HÖSTENS STORA STIPENDIEOMGÅNG
Ansökningsperioden för höstterminens stora stipendieomgång är 26 augusti - 12 september. Ansökan måste vara inskickad före kl. 17.00 torsdag 12 september.

1 nov – 5 januari
 

FÖR DIG SOM REDAN HAR STIPENDIER
Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

December

NÄR ÄR BESLUTEN KLARA?
Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

Januari

STIPENDIER VÅRTERMINEN 2020
Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i slutet av januari 2020. Exakta datum för sökperioden kommer att visas här i mitten av januari.


 

Ledigt just nu

STIPENDIER MED ANNAN DEADLINE

 • Kumlins - för språkvetenskapliga fakultetens docenter och professorer. Ansök senast 24 september, kl. 17.00.
 • Borgströms och Hedströms - för genetisk forskning. Ansök senast 24 september, kl 17:00.
 • Anslag för doktorander på med fak. Se BLANKETTER för utskrift av ansökan. Lämnas till egna institutionen senast 12 september.

 • Höstens stipendier

  26 aug – 12 sep

  HÖSTENS STORA STIPENDIEOMGÅNG
  Ansökningsperioden för höstterminens stora stipendieomgång är 26 augusti - 12 september. Ansökan måste vara inskickad före kl. 17.00 torsdag 12 september.

 • Bevakning av stipendier

  1 nov – 5 januari
   

  FÖR DIG SOM REDAN HAR STIPENDIER
  Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

 • Beslut och utbetalning

  December

  NÄR ÄR BESLUTEN KLARA?
  Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

 • Vårens stipendier

  Januari

  STIPENDIER VÅRTERMINEN 2020
  Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i slutet av januari 2020. Exakta datum för sökperioden kommer att visas här i mitten av januari.


   

 • Andra lediga stipendier

  Ledigt just nu

  STIPENDIER MED ANNAN DEADLINE

  • Kumlins - för språkvetenskapliga fakultetens docenter och professorer. Ansök senast 24 september, kl. 17.00.
  • Borgströms och Hedströms - för genetisk forskning. Ansök senast 24 september, kl 17:00.
  • Anslag för doktorander på med fak. Se BLANKETTER för utskrift av ansökan. Lämnas till egna institutionen senast 12 september.


   

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via Stipendiekansliets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se här vilka stipendier du söker på annat sätt.

Kontakt

Stipendiekansliet
Besöksadress: Servicecenter
Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala