Frågor och svar: VFU/praktik

Vad händer med min VFU/praktik?
Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. VFU gäller som vanligt tills det sker eventuella ändringar i rekommendationerna och så länge uppdragstagarna för VFU, som regioner, sjukhus och kommuner, tar emot studenter. Om nya riktlinjer kommer så följer man dessa. Studenterna kommer i så fall att informeras. Kursplanerna kommer att följas. Om man önskar mer information kan man vända sig till kursansvarig eller VFU-samordnare på respektive program.