Frågor och svar: universitetets campus och lokaler

Varför stänger vi inte Uppsala universitet?
Om det skulle bli aktuellt att stänga universitetet är det ett beslut som fattas av regeringen och Folkhälsomyndigheten och är beroende av bedömningen av smittläget. I nuläget är inte det aktuellt. Det är angeläget för både studenter och samhället i stort att universitetet håller öppet och fortsätter sin verksamhet.

Kan jag fortfarande besöka universitetets datorsalar?
OBS! Fortfarande gäller att du som student inte ska komma till campus om du känner dig sjuk eller har symptom på förkylning/influensa. Är du smittad? För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du först kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar. 

Enligt gällande rektorsbeslut uppmanas studenter att i första hand bedriva studier hemma. De som för sina individuella studier behöver vistas i universitetets lokaler får ej samlas i större sällskap.

För att komma in universitetets campusbyggnader och datorsalar krävs ett passerkort, det så kallade Campuskortet. Har du inget Campuskort så måste du beställa ett sådant först. Läs mer om Campuskortet här

Det krävs även ett studentkonto för att logga in på datorerna. Läs mer om UUs studentkonto här. Oftast används lösenord A för att logga in på datorn.

Hitta till datorsalar på Uppsala universitet

Allmänna tips angående IT för studenter finns att läsa här.

Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas.

Vad innebär ”social distansering”?
Uppsala universitet som arbetsplats följer rekommendationerna om social distansering d.v.s. att medarbetare och studenter i så stor utsträckning som möjligt ska undvika eller minimera fysiska närkontakter. Vi ska på alla sätt bidra till att bromsa hastigheten i smittspridningen. Det gör vi för att öka möjligheten för att sjukvården ska klara av att ta hand om de som kommer att behöva vård, i första hand människor i riskgrupper och äldre personer.

Senast uppdaterad: 2021-02-05