Frågor och svar: resor

Jag pendlar mellan Uppsala och Stockholm, finns det några restriktioner kring tågresande?

Rekommendationen just nu är att minska resandet så mycket som möjligt. Men håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten. För kollektivtrafiken gäller de generella rekommendationer, om du är sjuk stanna hemma, tänk på att tvätta händerna – använd gärna handsprit, nys och hosta i armvecket.

De har stängt det universitet jag skulle åka på utbyte till.

Vi försöker ordna andra kurser här istället, så att du kan studera annat istället om vi måste ställa in utbytet. Kontakta ansvarig för utbytet på din institution eller avdelningen för internationalisering.

Kommer coronaviruset ha påverkan på planerade utbytesstudier under HT20?

I nuläget är det svårt att säga hur händelseförloppet kommer att utvecklas och förhoppningen är att vi kommer att återgå till det normala inför HT20. Om detta inte skulle vara fallet och för att du som student ska kunna känna dig trygg och kunna planera, uppmanar vi dig att söka kurser vid Uppsala universitet till HT20, trots planerna på utbytesstudier. Du söker kurser i vanlig ordning på antagning.se innan 15 april och universitetet kommer att hantera dina kursval parallellt med de planerade utbytesstudierna för att du som student ska kunna känna dig trygg i din studiesituation även om effekterna av COVID-19 blir mer långvarig.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta avdelningen för internationalisering via mobility@uu.se.

Jag planerar en resa utomlands. Vad gör jag?

Sedan 14 mars 2020 avråder Utrikesdepartementet från alla icke-nödvändiga resor till alla länder. Studenter ska inte resa inom ramen för utbildningen. 

Jag är utomlands. Vad gör jag?

Om du befinner dig i ett område med konstaterad smitta, följ instruktioner från de lokala myndigheterna. Registrera din utlandsvistelse för att få regelbundna uppdateringar från utrikesdepartementet, UD och ambassaden i landet genom den så kallade svensklistan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Ladda även ned appen UD Resklar.

Är du inte svensk medborgare? Kolla om ditt lands utrikesdepartement har liknande lista och registrera dig i sådana fall. 

Uppsala universitet har löpande kontakt med de studenter som vi känner till är utomlands i sina studier. Om du inte har blivit kontaktad och har frågor, kontakta din program- eller kursansvarig.

Jag har varit på resa utomlands. Vilka åtgärder behöver jag vidta?

Från och med den 11 mars är coronaviruset covid-19 klassad som en pandemi och definitionen av riskområden har därmed upphört, Uppsala universitet ändrar därför sina rekommendationer.
Om du som student kommer hem från en resa från utlandet och känner förkylningssymptom ska du inte komma till universitetet. Kontakta då program- och utbildningsansvarig på din institution.