Frågor och svar: examination

Vad gäller för tentor och tentasalar?
All undervisning och examination ska bedrivas digitalt mellan 23 december 2020 och 24 januari 2021, enligt gällande rektorsbeslut. Kontakta kursansvarig på din kurs för uppdaterad information gällande dina aktuella tentamina.

Vad gäller för master- och examensarbeten?
Ta kontakt med din examinator som vet vad som gäller för just din utbildning.