Frågor och svar: examination

Vad gäller för tentor?
Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning och examination på distans vid universitet och högskolor upphör att gälla 16 juni. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och man ska eftersträva fysisk distansering i lokalerna. Kontakta kursansvarig på din aktuella kurs för uppdaterad information gällande tentamen.

Information om hur du skriver en hemtenta i Inspera.

Finns det undantag som gör att examination inte behöver ske på distans?
Områdesnämnd/fakultetsnämnd beslutar om undantag från att examination och praktiska prov ska ske på distans om det föreligger synnerliga skäl.

Vad gäller för master- och examensarbeten?
Ta kontakt med din examinator som vet vad som gäller för just din utbildning.