Frågor och svar: bibliotek

Kan jag fortfarande besöka universitetets bibliotek?
OBS! Fortfarande gäller att du som student inte ska komma till campus om du känner dig sjuk eller har symptom på förkylning/influensa. Är du smittad? För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du först kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar. 

Se bibliotekens öppettider

Universitetsbiblioteket erbjuder följande digitalt stöd:


Övriga förändringar på biblioteket med anledning av COVID19/Corona.

Senast uppdaterad: 2021-03-10