Gradvis övergång till campusundervisning i höst

Från den 30 augusti är inriktningen att Uppsala universitet återgår till campusundervisning. Denna övergång kommer att ske gradvis och eftersom det ser olika ut beroende på vilket ämne man studerar, så ber vi dig att kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning för närmare besked.

Uppsala universitets covid-19-rapport (18 juni)

Tidigare beslut:

– 18 maj fattade rektor beslut om att förlänga gällande restriktioner till 29 augusti 2021.
– 13 april togs beslut om en förlängning av rektorsbeslut gällande Covid-19 till och med den 30 juni 2021.
– Gällande rektorsbeslut (5 februari 2021).
 

Är du smittad?

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). 

Du ska också själv rapportera om du diagnostiserats för covid-19. Genom denna anonyma rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för att dina kurskamrater eller andra smittas av covid-19.

Rapportera anonymt

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.) Om du är student på Gotland ringer du 0498-26 89 31.
  • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Se ovanstående information.
  • Håll 2 meters avstånd till andra – både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna och använd handsprit
  • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
  • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
  • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – VAD GÄLLER FÖR STUDENTER VID UPPSALA UNIVERSITET?

håll dig informerad och uppdaterad

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro. Folkhälsomyndigheten har en omfattande information om läget på sin webbplats. På Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta 1177.se eller 1177 via telefon.

Studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Håll dig också uppdaterad om vad som gäller avseende studentförsäkringar.

Campus Gotlands covid-19-relaterade information.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskaps covid-19-relaterade information.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.

Senast uppdaterad: 2021-06-18