Rekommendationer om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd lokalt. Beslutet har förlängts och gäller nu till och med den 13 december (information från Folkhälsomyndigheten).

 • Undvik om möjligt att ha fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Undvik vissa typer av aktiviteter som inte går att genomföra med fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

Med anledning av aktuellt regeringsbeslut om att skärpa Covid-19-restriktionerna ytterligare har rektor 20 november fattat beslut om en skärpning av tillämpningen av universitetets riktlinjer under perioden 24 november 2020 – 17 januari 2021.

Mer digitalt och mer hemifrån med nytt rektorsbeslut (Rektors blogginlägg 20 november).

Är du smittad?

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). 

Du ska också själv rapportera om du diagnostiserats för Covid-19. Genom denna anonyma rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för att dina kurskamrater eller andra smittas av Covid-19.

Rapportera anonymt

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
 • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
 • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Se ovanstående information.
 • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna och använd handsprit
 • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
 • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
 • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – VAD GÄLLER FÖR STUDENTER VID UPPSALA UNIVERSITET?

håll dig informerad och uppdaterad

Lokala allmänna råd förlängs (29 oktober)

Öppet brev från rektor till alla studenter (26 augusti)

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro. Folkhälsomyndigheten har en omfattande information om läget på sin webbplats. På Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta 1177.se eller 1177 via telefon.

Studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Håll dig också uppdaterad om vad som gäller avseende studentförsäkringar.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.