Rekommendationer om coronaviruset

Rekommendation om distansundervisning tas bort

Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning och examination på distans vid universitet och högskolor upphör att gälla 16 juni. Därför kommer de flesta av höstens kurser ges vid campus, med vissa digitala inslag. 

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och man ska eftersträva fysisk distansering i lokalerna. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras vad gäller antal personer förändras även universitetets beslut.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – VAD GÄLLER FÖR STUDENTER VID UPPSALA UNIVERSITET?

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  1. Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion.
  2. Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon. Hosta och nys i armvecket.
  3. Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor.
  4. Hälsa inte genom att ta i hand.
  5. Minska dina sociala kontakter.

håll dig informerad och uppdaterad

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro. Folkhälsomyndigheten har en omfattande information om läget på sin webbplats. På Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta 1177.se eller 1177 via telefon.

Studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Håll dig också uppdaterad om vad som gäller avseende studentförsäkringar.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.