Rekommendationer om coronaviruset

Skärpt smittskydd på grund av ökad smitta i Uppsala län (20 oktober)

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

Beslutet gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

Nu hjälps vi åt att få ner smittan i Uppsala! (Rektors blogginlägg 21 oktober).

Är du smittad?

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
  • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 
  • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna och använd handsprit
  • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
  • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
  • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – VAD GÄLLER FÖR STUDENTER VID UPPSALA UNIVERSITET?

håll dig informerad och uppdaterad

Öppet brev från rektor till alla studenter (26 augusti)

Rektorsbeslut: Åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (9 juni)

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro. Folkhälsomyndigheten har en omfattande information om läget på sin webbplats. På Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta 1177.se eller 1177 via telefon.

Studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Håll dig också uppdaterad om vad som gäller avseende studentförsäkringar.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.