Studenter vid sina datorer på campus Blåsenhus

IT för studenter

Uppsala universitets datornät, studentnätet, ger dig tillgång till universitetet dygnet runt. För detta behöver du ett studentkonto.
Ny student? Aktivera studentkonto

Digital undervisning med anledning av coronaviruset

Från och med den 18 mars sker all undervisning och examination på distans: föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, examinationer och tentamen sker online med hjälp av digital teknik. Via Studentportalen får du den information du behöver av din lärare för att kunna följa undervisningen online.

Kontakta IT-support

E-post

Uppsala: servicedesk@uu.se
Campus Gotland: helpdesk@campusgotland.uu.se

Telefon och telefontider

Servicedesk, Uppsala: 018-471 44 00
Vardagar 8.00-21.00, helger 14.00-17.30

Helpdesk, Campus Gotland: 0498-10 82 02
Vardagar 13.00-16.30

Gör det själv

Behöver du eftersända e-post? Eller behöver du ändra lösenord eller hemadress med mera?
​Logga in i Studentportalen

Har du glömt ditt lösenord? Du skapar ett nytt med en engångskod som du bland annat kan få på de flesta receptioner på universitetets campus.
Sätt nytt lösenord A