Examen

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. Den visar också på en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande. För att få en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis. Alla kurser som ska ingå i examen ska vara slutförda och registrerade i Ladok när du ansöker om examensbevis.

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning. En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitetet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Avslutnings- och examensceremonier

För de studenter på de internationella masterprogrammen som avslutar sina studier anordnas varje vårtermin en avslutningsceremoni. Vissa program eller institutioner kan också ordna olika examensevenemang; hör med din institution om det ordnas något för just ditt program. Tänk på att oavsett om ditt program har avslutningsceremonier eller inte, är det du som student som själv måste ansöka om examen.

Kontakt

För närmare information om bland annat examensfordringar, lokala tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser:
018-471 19 14
examen@uadm.uu.se 

För ärenden och frågor avseende tillgodoräknanden av utlandsstudier:
tillgodo@uadm.uu.se

Vill du diskutera innehållet i din framtida examen och vägen dit, kontakta:
Studie- och karriärvägledningen
studentservice@uu.se

Behöver du visa upp din utländska kandidatexamen? Kontakta det lärosäte som utfärdat den och be dem att verifiera den examen du har, genom att mejla till: tillgodo@uadm.uu.se. I mejlet ska det framgå vilken examen som utfärdats samt datum för utfärdandet. Om detta inte är möjligt eller om ditt ärende är brådskande kan du boka en besökstid för att visa upp din utländska kandidatexamen i original.

Besöksadress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-04-30