Campus vid Uppsala universitet

Ditt campus är din arbetsplats. Här möts lärare, studenter och forskare i kreativa miljöer. Varje campus är anknutet till ett eller flera specifika utbildningsområden. Uppsala universitet har elva campus i Uppsala och ett på Gotland. Du behöver ett campuskort för att få tillgång till universitetets campus.

BMC – Biomedicinskt centrum

Ett av Europas största centra för livsvetenskaperna med forskning och utbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap. Här utbildas bland annat läkare, apotekare, receptarier och biomedicinare.

Dekorativ bild: Biomedicinskt centrum

Campus Gotland

Campus Gotland i Visby har utbildningar inom humaniora, juridik, teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk, teologi och utbildningsvetenskap. Det skapades genom att Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet 2013.

Gamla torget

Hit räknas dels byggnaderna vid själva Gamla torget, men också Oxenstiernska, Skytteanum, kvarteret Munken och Dag Hammarskjöldbiblioteket. Här bedrivs forskning och utbildning inom juridik, statsvetenskap, bostads- och urbanforskning, och freds- och konfliktforskning.

ITC – Informationsteknologiskt centrum

ITC är en del av Polacksbacken. Här bedrivs forskning och utbildning inom algoritmer, programspråk, datorarkitektur, människa-datorinteraktion, med mera. Här finns också flera centrumbildningar inom IT-området: UPMARC och UPPMAX är två exempel.

Rudbecklaboratoriet

Här finns forskningslaboratorium för immunologi, cancer, genetiska sjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom. Rudbecklaboratoriet samlar forskning inom bland annat medicinsk genetik, tumörbiologi, medicinsk strålningsvetenskap, klinisk immunologi, patologi, onkologi och molekylär geriatrik.

Uppsala akademiska sjukhus

Uppsala universitet har omfattande utbildning och forskning inom medicin och farmaci knuten till Akademiska sjukhuset. Här läser läkare, biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, fysioterapeuter och sjuksköterskor delar av sin utbildning.

Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet är en del av Polacksbacken. Här utbildas naturvetare och ingenjörer. Forskningen spänner över fysik, kemi, matematik, teknik, material- och energiforskning. Här finns också Nordens största renrum.