Ditt stöd kan göra skillnad!

I snart 550 år har Uppsala universitet funnit sin väg i en ständigt föränderlig omvärld. Idag är vi ett av världens hundra högst rankade lärosäten mitt i det globala samhället. Våra forskare har genom århundradena bidragit till avgörande genombrott som vi idag tar för givna. Moderna allergi- och graviditetstester, läkemedel mot blodpropp och tekniker som lagt grunden för framgångsrika bioteknikföretag är bara axplock bland en rad upptäckter och innovationer sprungna ur Uppsala universitets forskning.

Idag är vi fast beslutna att med oförminskad kraft fortsätta i samma anda in i framtiden. Uppsala universitet är framgångsrikt i den nationella och internationella konkurrensen om forskningsfinansiering. Men för att än mer dra fördel av våra styrkor och överföra våra upptäckter till gagn för vår omvärld krävs ytterligare långsiktiga, oberoende resurser. 

Det finns oändliga möjligheter för dig som vill stödja oss. Välkommen att vara med och skapa framtiden.

Bli en del av något större!

Rektor Anders Hagfeldt

Dekorativ bild: Rektor Anders Hagfeldt
Senast uppdaterad: 2021-01-20