Föreningar inom Medicin och farmaci

De föreningar med beskrivningar på svenska kommunicerar med sina medlemar på svenska, och de med beskrivningar på engelska kommunicerar med sina medlemar på engelska.

Alumnföreningen Farmis
Föreningen för studenter och före detta studenter med examen från farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet, Stockholm samt anställda och tidigare anställda vid nyss nämnda fakultet och institut. Föreningens syfte är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och Farmaceutiska fakulteten. Läs mer på föreningens hemsida.

Master of Science in Medicine
Open for students and alumni from the Master's programmes at the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy. 

Föreningen Uppsala sjuksköterskehem - alumn
Föreningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor med examensbevis från Uppsala. Studenter under pågående grundutbildning är välkomna, och då är medlemskapet kostnadsfritt. Sjuksköterskor från andra utbildningsanordnare kan ansluta som stödmedlem. Läs mer på föreningens hemsida

Alumnnätverk för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård (ANSA)
ANSA riktar sig till dig som är examinerad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård vid Uppsala universitet alternativt du som nu studerar den vidareutbildningen. Alumnnätverket ANSA vill främja utvecklingen av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, utifrån nätverkande och samverkan, för livslångt lärande och intellektuell förkovran.

Senast uppdaterad: 2022-04-29