Stöd forskning, utbildning och kultur

De globala samhällsutmaningarna är många. Det handlar om miljö och hållbar utveckling, liv och hälsa, samhälle och kultur, säkerhet och fred, teknisk utveckling och innovationer. Med utmaningsdriven forskning och samhällsperspektiv kan universitetet bidra till en lösning. Det finns många möjligheter för dig som vill stödja Uppsala universitet. Var med och hjälp oss att göra skillnad!

Läs om några av våra utmaningar inom forskning, utbildning och kultur.

Kulturskatt för alla

Små och stora kulturskatter tillgängliggörs med digitaliseringen av universitetets samlingar. Tack vare externa bidrag har 1 000 skillingtryck nu blivit fritt tillgängliga i digital form, sökbara genom databasen Alvin. Skillingtryck, det vill säga billiga små trycksaker med visor av olika slag, såldes till en bred allmänhet, ofta på marknader, och har därför fått en vid spridning över hela landet. Materialet är en rik källa till forskning för bland annat musik- och litteraturvetare och för studier av tryckerihistoria.