Samverkan och innovation

Samarbeta med oss

Vill du samverka med Uppsala universitet och våra forskare? Vi hjälper dig hitta rätt väg in.

Samverkan är alla samarbeten inom forskning och utbildning mellan universitetet och aktörer i det omgivande samhället. Detta arbete utgår ifrån våra Mål och strategier för samverkan.

Inom forskningen finns det två huvudsakliga samarbetsformer: uppdragsforskning och samverkansforskning. Uppdragsforskning är när universitetet genomför forskning på uppdrag av någon annan och uppdragsgivaren täcker alla universitetets kostnader för forskningen. Samverkansforskning är forskning som bedrivs med en eller flera andra parter som bidrar med resurser i form av ekonomiska medel, material och kunskap.

Så funkar forskningssamverkan med Uppsala universitet

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Operation.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bedriver tillsammans världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år. Samtidigt får närmare 3 000 av universitetets studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning vid sjukhuset. Läs mer om vårt mer än 300 år långa samarbete.

Vi kompetensutvecklar din personal

Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna kurser/program för individer och anpassade program för myndigheter, organisationer och företag.

Fortbildning för organisationer och företag

Fortbildning för lärare

Samverkan optimerar antibiotikaanvändning

Behovet av att säkra tillgängligheten till befintliga antibiotika i Sverige och att dessutom utveckla dessa vidare var startskottet för samverkansplattformen Platinea. Idag är flera universitet, sjukvården, myndigheter och läkemedelsföretag redo att driva arbetet framåt.

Läs mer om Platinea

Hållbara ytor med många vinster

Ytan är viktig. Inte minst inom skärande bearbetning. Professor Mats Boman på Ångströmlaboratoriet leder ett stort forskningsprojekt som fokuserar på framtidens superegenskaper för ytskikt på skär. I samarbete med KTH, Chalmers och Sandvik genom bolagen Sandvik Coromant och Seco Tools utvecklar han ny kunskap.

Läs mer om projektet

Stor hjälp för litet företag

Har du mockat hästskit med en vanlig grep någon gång? Då vet du hur det är. Hästägarna Patrick och Lydia Springer tänkte att det måste finnas ett bättre sätt. Och det gjorde det. Resultatet heter SverigeGrepen som nu exporteras ut i världen.
– Den hjälp vi fått från universitetet har varit ovärderlig, säger Patrick Springer.

Läs mer om SverigeGrepen