Experter valet 2022

Vid Uppsala universitet har vi många forskare vars områden är aktuella inför valet, bland annat vid statsvetenskapliga institutionen, juridiska institutionen, Institutet för bostads- och urbanforskning, nationalekonomiska institutionen och statistiska institutionen.

Här listar vi forskare och experter på:

Val/valprocessen/demokrati: politiska partier, väljarbeteende, valprocessen/Sveriges grundlag, politisk tolerans/yttrandefrihet, politisk representation, demokratins förutsättningar, opinionsmätningar

Aktuella valfrågor/samhällsdebatt: vård, skola, pensioner, socioekonomi och klass, bostadspolitik, migrations- och flyktingpolitik, internationell politik/EU/europeisk politik, polis och trygghet, försvarspolitik och Nato, klimat

Listan kommer att fyllas på kontinuerligt. För brådskande frågor ring oss på presstjänsten 070-167 92 96. Samma sak om ni behöver fler kontaktuppgifter.

GENERELLT OM VALET, VALPROCESSEN OCH DEMOKRATI

De politiska partierna

Jenny Jansson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Jenny.Jansson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3331

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, samt prefekt vid statsvetenskapliga institutionen, och även professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
epost: li.bennich-bjorkman@ires.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Michal Smrek, fil.dr. i komparativ politik och genus & politik, statsvetenskapliga institutionen
epost: michal.smrek@statsvet.uu.se
telefon: 070-066 49 26
Politiska partier, kandidatrekrytering, personröster, mångfald och politisk representation

Leif Lewin, professor emeritus i vältalighet och statskunskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: Leif.Lewin@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3412

Anders Westholm, professor vid statsvetenskapliga institutionen,
epost: Anders.Westholm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3344, 070-6785445
Opinionsmätningar, politiska partier, väljarbeteende

Maria Nordbrandt Bergström, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
epost: maria.nordbrandt@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3377
Kopplingen mellan sociala media och affektiv polarisering, kopplingen mellan klimatattityder och faktiskt beteende och kopplingen mellan välfärdsfrågor/socioekonomi och stöd för klimatpolicy 

Sven Oskarsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sven.Oskarsson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 6324

Anders Westholm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Anders.Westholm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3344, 070-6785445
Opinionsmätningar, politiska partier, väljarbeteende

Marcus Österman, forskare i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen,
epost: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307, 0737-139359
Politisk representation, skola, klimat

Valprocessen/Sveriges grundlag

Shirin Ahlbäck Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Shirin.Ahlback@statsvet.uu.se
tel: 018-471 3339

Helena Wockelberg, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Helena.Wockelberg@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3448

Sverker Gustavsson, professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sverker.Gustavsson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3421, 070-2591941

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
epost: Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Mats Lundström, universitetslektor docent vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Mats.Lundstrom@statsvet.uu.se
tel: 018-471 3459, 073-0239675

Politisk tolerans/yttrandefrihet

Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sten.Widmalm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3336, 070-5619609

Thomas Persson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Thomas.Persson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3334

Politisk representation (geografiskt, kön, härkomst, social mm)

Christina Bergqvist, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Christina.Bergqvist@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3454

Marcus Österman, forskare i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307, 0737-139359
Väljarbeteende, politisk representation, skola, klimat

Michal Smrek, fil.dr. i komparativ politik och genus & politik, statsvetenskapliga institutionen
epost: michal.smrek@statsvet.uu.se   
tel: 070-066 49 26
Politiska partier, kandidatrekrytering, personröster, mångfald och politisk representation

Sofia Näsström, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sofia.Nasstrom@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 6127
Författare till bla Demokrati – en liten bok om en stor sak.

Josefina Erikson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Josefina.Erikson@statsvet.uu.se
telefin: 018-471 1313
Jämställdhet

Demokratins förutsättningar

PerOla Öberg, professor i statskunskap, statsvetenskapliga institutionen.
epost: perola.oberg@statsvet.uu.se
Demokratins förutsättningar, Opinionsyttringar och demokratiska samtal, Experter och expertmyndigheter, Särintressen och Intresseorganisationer

Sofia Näsström, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sofia.Nasstrom@statsvet.uu.se
tel: 018-471 6127

Jonas Hultin Rosenberg, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Jonas.Hultin_Rosenberg@statsvet.uu.se

Sverker Gustavsson, professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sverker.Gustavsson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3421, 070-2591941

Mats Lundström, universitetslektor docent vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Mats.Lundstrom@statsvet.uu.se
tel: 018-471 3459, 073-0239675

Leif Lewin, professor emeritus i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Leif.Lewin@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3412

Malin Holm, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Malin.Holm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 7196

Karl-Oskar Lindgren, professor vid statsvetenskapliga institutionen
Epost: Karl-Oskar.Lindgren@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3751

Anders Westholm, professor emeritus, statsvetenskapliga institutionen
epost: Anders.Westholm@statsvet.uu.se
telefon: 070-678 54 45
Opinionsmätningar, politiska partier, väljarbeteende

Torsten Svensson, professor, statsvetenskapliga institutionen
epost: Torsten.Svensson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 6316, 070-7758026

VALFRÅGOR UTIFRÅN ÄMNE

Vård

Linda Moberg, fil.dr. i statskunskap, Statsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
epost: linda.moberg@statsvet.uu.se
tel: 073-4697613
Styrning av svensk vård och omsorg

Paula Blomqvist, universitetslektor docent vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Paula.Blomqvist@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 6322, 070-9927343

Torsten Svensson, professor, statsvetenskapliga institutionen
epost: Torsten.Svensson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 6316, 070-7758026

Jonas Larsson Taghizadeh, forskare, statsvetenskapliga institutionen
epost: jonas.larsson@statsvet.uu.se
telefon: 076-8097014
Utbildningspolitik i alla dess former (tex. effekter av friskolereformen; effekter av gymnasieutbildningens utformning; skolsegregation; etnisk och socioekonomisk diskriminering i skolan

Marcus Österman, forskare i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307, 0737-139359
Väljarbeteende, politisk representation, skola, klimat

Katrin Uba, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Katrin.Uba@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3302

Jenny Jansson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Jenny.Jansson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3331

Joakim Palme, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Joakim.Palme@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3305

Socioekonomi och klass

Per Adman, docent i statskunskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: per.adman@statsvet.uu.se
telefon: 018-4713415
Klimat, klass/klasskillnader, flyktingpolitik

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
epost: Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Joakim Palme, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Joakim.Palme@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3305

Jonas Larsson Taghizadeh, forskare, statsvetenskapliga institutionen
epost: jonas.larsson@statsvet.uu.se
tel: 076-8097014

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
epost: irene.molina@ibf.uu.se
telefon: 070-4057483
Bostadsmarknad, bostadspolitik, hyror och renoveringar, bostadssegregation, rasism,  flyktingar och flyktingspolitik

Migrations- och flyktingpolitik

Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
epost: irene.molina@ibf.uu.se
telefon: 070-4057483
Bostadsmarknad, bostadspolitik, hyror och renoveringar, bostadssegregation, rasism,  flyktingar och flyktingspolitik

Maria Eriksson Baaz, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: maria.eriksson_baaz@statsvet.uu.se
telefon: 070-1679655

Anton Ahlén, doktorand i statskunskap
epost: anton.ahlen@statsvet.uu.se
telefon: 070-438 66 36
Internationell migration, migrationspolitik, integrationspolitik

Per Adman, docent i statskunskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: per.adman@statsvet.uu.se
telefon: 018-4713415
Klimat, klass/klasskillnader, flyktingpolitik

Joakim Palme, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Joakim.Palme@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3305

Internationell politik - EU Europeisk politik

Anna Michalski, docent, statsvetenskapliga institutionen,
epost: anna.michalski@statsvet.uu.se
Europeisk och svensk utrikes- och säkerhetspolitik, Nato, EU, Kina, internationella organisationer

Moa Mårtensson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen
epost: moa.martensson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 2799, 070-7796462

Per Ekman, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
epost: per.ekman@statsvet.uu.se
telefon: 0703-58 00 65
Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik, rysk utrikespolitik

Christer Karlsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Christer.Karlsson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3343

Thomas Persson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Thomas.Persson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3334

Polis och trygghet

Per Adman, docent i statskunskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: per.adman@statsvet.uu.se
telefon: 018-4713415
Klimat, klass/klasskillnader, flyktingpolitik

Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Sten.Widmalm@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3336, 070-5619609

Thomas Persson, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Thomas.Persson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3334

Johan Tralau, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Johan.Tralau@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3757, 073-6224402

Suruchi Thapar-Björkert, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Suruchi.Thapar-Bjorkert@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3428

Försvarspolitik och Nato

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
epost: Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3456, 070-1679504

Anna Michalski, docent, statsvetenskapliga institutionen,
epost: anna.michalski@statsvet.uu.se
Europeisk och svensk utrikes- och säkerhetspolitik, Nato, EU, Kina, internationella organisationer

Joakim Kreutz, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: joakim.kreutz@statsvet.uu.se
telefon: 070-2882762

Per Ekman, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
epost: per.ekman@statsvet.uu.se
telefon: 0703-58 00 65
Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik, rysk utrikespolitik

Anna Jarstad, professor i statsvetenskap
anna.jarstad@statsvet.uu.se
Fredsbyggande, demokratisering efter krig

Daniel Nohrstedt, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Daniel.Nohrstedt@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3447, 073-6503301

Charles Parker, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Charles.Parker@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3309

Joakim Kreutz, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: joakim.kreutz@statsvet.uu.se
telefon: 070-2882762

Christer Karlsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen
epost: Christer.Karlsson@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3343

Maria Nordbrandt Bergström doktor vid statsvetenskapliga institutionen
maria.nordbrandt@statsvet.uu.se
Kopplingen mellan sociala media och affektiv polarisering, kopplingen mellan klimatattityder och faktiskt beteende och kopplingen mellan välfärdsfrågor/socioekonomi och stöd för klimatpolicy. 

Maximilian Wanner, doktorand i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Naturkatastrofslära
epost: maximilian.wanner@statsvet.uu.se
Naturkatastrofer, riskreducering, krishantering, klimat

Per Adman, docent i statskunskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: per.adman@statsvet.uu.se
telefon: 018-4713415
Klimat, klass/klasskillnader, flyktingpolitik

Marcus Österman, forskare i statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen
epost: marcus.osterman@statsvet.uu.se
telefon: 018-471 3307 / 0737-139359
Väljarbeteende, politisk representation, skola, klimat

Senast uppdaterad: 2022-06-22