Björkénska priset till Christer Betsholtz

Pressmeddelande
24 november 2020

Christer Betsholtz, professor i tumörbiologi, har utsetts till 2020 års mottagare av Björkénska priset, ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning.

Motivering:
Professor Christer Betsholtz är verksam vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Han får priset för sina banbrytande upptäckter av cellulära och molekylära mekanismer bakom nybildning av blodkärl, kärlpermeabilitet och andra funktioner hos blodkärl under embryoutveckling, hos vuxna och vid sjukdomar. Hans upptäckter ger en ökad konceptuell kunskap om vaskulär- och tillväxtfaktorbiologin, vilket i sin tur kan resultera i idéer om behandlingar mot sjukdomar i hjärta, hjärna, njurar och mot cancer. Christer Betsholtz forskning har bidragit till att göra Uppsala universitet ledande på forskningsområdet.

Läs mer om Christer Betsholtz och hans forskning i artikeln: Christer Betsholtz: Frontfigur inom blodkärlsforskningen (2018)

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902 och delas omväxlande ut inom fyra olika grenar, varav 2020 års pris är i kategorin Den medicinska vetenskapens teoretiska grenar.

Läs mer om Björkénska priset.

För mer information kontakta Uppsala universitets presstjänst, tel: 070-425 0864, e-post: presskontakt@uadm.uu.se

Bilder för nedladdning:
Christer Betsholtz