Jan Kihlberg får årets Ulla och Stig Holmquists pris

Pressmeddelande
23 november 2020

Jan Kihlberg, professor vid Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2020. Han belönas för sina banbrytande insatser inom området kolhydratkemi och dess tillämpningar för biomedicinska ändamål.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är 1,2 miljoner kronor.

Motivering:
Kolhydratderivat har syntetiserats med stor skicklighet och innefattar både metodutveckling för glykosidering av enskilda aminosyror och peptider samt skyddsgruppskemi. Jan Kihlberg har introducerat en NMR-teknik utnyttjande en fluorisotop som en metod för att följa utveckling av fastfas peptidsyntes och inbindning av ligander till receptorer i biologiska system. Hans kolhydratforskning har rönt stor internationell uppmärksamhet vilket också i hög grad gäller hans framgångsrika syntes och studier av makrocykler och peptidomimetika.

Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

För mer information om priset kontakta universitetets presstjänst, tel: 070-425 0864, e-post: presskontakt@uadm.uu.se