Regler för fotografering vid Uppsala universitet

Fotografering vid universitetet är tillåten utomhus utan särskilt medgivande. För fotografering inomhus, till exempel i laboratorier och lektionssalar, krävs först medgivande av ansvarig forskare/lärare och pressansvarig (press@uu.se). Särskilt tillstånd krävs för fotografering i universitetsbiblioteket eller universitetets museer.