Uppsala universitets rektor Eva Åkesson:

Välkommen att vara med och skapa framtiden!

Rektor Eva Åkesson

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Kanske ligger vår främsta styrka i att kombinera en levande tradition med vilja till ständig utveckling. Kunskapens förnyelse drivs av att våra kompetenta lärare och forskare ständigt möter nyfikna, kritiska och aktiva studenter. Vi rankas stadigt bland världens 100 främsta lärosäten.

Våra nio fakulteter skapar förutsättningar för ämnesfördjupning, men också för gränsöverskridande forskning och för utbildning. Vi värnar vår akademiska självständighet och bygger samtidigt relationer till omvärlden. Vi samarbetar med de bästa universiteten i världen. Flödet av studenter, lärare och forskare mellan utländska universitet och Uppsala universitet är avgörande för spridning av kunskap, idéer och kompetens, både inom universitetet och i samhället i stort.

Varje år lockar Uppsala universitet tusentals motiverade studenter från Sverige och hela världen. Att vara student vid Uppsala universitet är mycket mer än bara studier. Här finns enastående kultur- och studiemiljöer och ett unikt studentliv. Våra studenter får ta del av den senaste forskningen i moderna lokaler och laboratorier. Samtidigt får de uppleva flera hundra år gamla traditioner och ett sprudlande utbud av körer, orkestrar och andra aktiviteter vid studentnationerna. Även vid vårt nyaste campus, i världsarvsstaden Visby, finns anrika kulturmiljöer runt knuten. Vårt uppdrag är också att utveckla och hålla kulturarvet levande.

Uppsala universitet har förutsättningar att möta dagens och morgondagens stora samhälleliga utmaningar. Bredden inom forskning och utbildning ger styrka och möjligheter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Välkommen att vara med och skapa framtiden – välkommen till Uppsala universitet!

Eva Åkesson

Följ rektor Eva Åkesson på Rektorsbloggen