Segerstedthuset

Segerstedthuset är arbetsplats för universitetsledning och cirka 600 anställda vid  universitetsförvaltningen. Här finns också arkiv, restaurang och servicecenter för gäster, anställda och studenter.

Huset är centralt placerat på Dag Hammarskjölds väg, nära Uppsala slott, mitt i stråket mellan Ekonomikum och Ångströmlaboratoriet. 

Hitta till Segerstedthuset

Öppettider

Öppna delar på entréplan

För allmänheten
Vardagar 08.00–16.30

För studenter
För studenter är de öppna delarna på entréplan också tillgängliga nattetid:
Måndag–torsdag: 16.30–08.00
Fredag: 16.30–21.00

Lokalerna nås med studenternas campuskort och kod. Respektive student ansvarar för sin vistelse i Segerstedthuset och får inte släppa in obehöriga.

Servicecenter/reception 

Öppet för besök: måndag–fredag

Öppettider: 17 augusti –11 september (vecka 34–37): 08.00–16.30

Kontakta servicecenter

Studentservice

Vardagar 08.00–16.30

Här finns all studentservice för alla studenter – studieinformation, studie- och karriärvägledning, internationella kansliet, examensenheten med flera.
Kontakta studentservice

Under helger, klämdagar och röda dagar är Segerstedthuset stängt.

Adress

Huvudentréer:

  • Dag Hammarskjölds väg 7
  • von Kraemers allé 2 (om du kommer med bil/taxi)


Godsmottagning (leveransadress): 
von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala

Postadress: 
Box 256, 751 05 Uppsala
 

Inomhuskarta

Torgny Segerstedt

Huset har fått sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt (1908–1999), tidigare rektor vid Uppsala universitet i över 20 år (1955–1978). 

Segerstedts rektorat var en händelserik tid, under vilken det svenska universitets- och högskoleväsendet genomgick en omfattande modernisering, inte minst genom 1964 års universitetsstadga och 1977 års högskolereform. 

Under dessa tjugotre år inskrevs fler studenter än under hela Uppsala universitets tidigare historia, det vill säga tiden från 1477 till 1955.