Ledningsrådet

Studentrepresentanter

  • Johannes Bäck, ordförande Uppsala studentkår, ordf@us.uu.se
  • Petter Elgh, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ordf@utn.se
  • Carl Andersson Kronlid, ordförande Dok­tor­and­nämnden, Uppsala studentkår, dokt.ordf@us.uu.se

Vad gör ledningsrådet?

Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, universitetsdirektören, vicerektorerna och tre representanter för studenterna.

Ledningsrådet fattar inte beslut. Det förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare principiella och strategiska frågor.