Uppsala universitets ledning och organisation

Uppsala universitet leds ytterst av konsistoriet – universitetets styrelse. Under konsistoriet lyder ledningen som består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Rektors beslut fattas normalt vid rektors sammanträde. Till sitt stöd har rektor ledningsrådet som består av rektor själv, prorektor, universitetsdirektören, de tre vice-rektorerna som företräder universitetets tre vetenskapsområden, och tre studentrepresentanter. Förutom ledningsrådet så har rektor hjälp av flera andra rådgivande funktioner: rektorsråden, kvalitetsrådet och samverkansrådet.

Ledning och ledningsstöd

Organisation

Så styrs Uppsala universitet