Shanghairankningen - ARWU

Shanghairankningen fokuserar på forskning och mäter inte alls kvalitet i utbildning (utom möjligen indirekt genom indikatorn Alumni).

Indikatorerna är följande:

  • Alumni - före detta studenter som vunnit Nobelpris eller Field Medals (10 %)
  • Awards - anställda som vunnit Nobelpris eller Field Medals (20 %)
  • HiCi - antal högt citerade papers (20 %)
  • Nature, Science - antal papers publicerade i Nature eller Science (20 %)
  • Publications - antal papers i Web of Science (20 %)
  • PCP - antal papers per anställd (10 %)

Uppsala universitets placeringar

Uppsala universitet rapporterar inte data till Shanghairankningen, andra datakällor används. Uppsala universitets placering 2015 är som nummer 61. År 2014 placerades Uppsala universitet som nummer 60 vilket innebar att universitetet klättrade upp med 13 placeringar från plats nummer 73 år 2013.

I de ämnesvisa rankningarna uppvisar Uppsala universitet de bästa placeringarna i "Clinical Medicine and Pharmacy" där universitetet placeras mellan plats 51-75 (endast de 50 främsta får individuella placeringar).