QS World University Rankings

QS World University Rankings är en aggregerad rankningslista som i stora delar liknar THE World University Rankings. QS Ltd. ansvarade, mellan 2004 och 2009, för THE:s rankning. Den första ”egna” rankningen presenterades år 2010.

Hälften av underlaget till rankningen tas från enkäter som besvarats av internationella forskare och arbetsgivare.

Fördelningen mellan indikatorerna är:

  • Academic reputation score - enkäter till forskare (vikt 40%)
  • Employer reputation score - enkäter till företag (vikt 10%)
  • International faculty score - andel utländska lärare (vikt 5%)
  • International student score - andel utländska studenter (vikt 5%)
  • Faculty/Student score - antalet anställda per student (vikt 20%)
  • Citations/Faculty score - antal citeringar i Scopus per anställd (20%)

Värdena på de ingående indikatorerna vägs samman, med den statistiska metoden z-score, till en slutpoäng som blir slutplaceringen.

Uppsala universitets placeringar

Uppsala universitet har alltid hävdat sig bra i QS rankning. Vissa år har Uppsala universitet rankats som det främsta svenska universitetet. Det beror delvis på att Karolinska Institutet anses för smalt för att delta i denna rankning. I QS rankningen 2013/14 återfinns Uppsala universitet på plats 79. Uppsala universitet placerade sig 2014/15 på plats 81 och 2015/16 på plats 102.

Även QS har ämnesvisa rankningslistor. Uppsala universitets bästa placeringar återfinns inom "Life sciences" med plats 56 (plats 49 år 2014). Inom "Natural Sciences" ligger Uppsala universitet på plats 99.