• Waxell, Anders; Björnermark, Maria; Maandi, Camilla

  Conditions for conducting high-quality research: Results from a research evaluation survey at Uppsala University

  2019.

  Open access
 • Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Farmaceutiska fakulteten

  2016.

  Open access
 • Björnermark, Maria; Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Historisk-filosofiska fakulteten

  2016.

  Open access
 • Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Juridiska fakulteten

  2016.

  Open access
 • Ljunghammar Ekberg, Therese

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Medicinska fakulteten

  2016.

  Open access
 • Lundmark, Annika; Maandi, Camilla

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

  2016.

  Open access
 • Lindeborg, Anna-Klara

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Språkvetenskapliga fakulteten

  2016.

  Open access
 • Waxell, Anders

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  2016.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Teologiska fakulteten

  2016.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv: Doktorander, handledare och alumner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  2016.

  Open access
 • Björnermark, Maria; Maandi, Camilla; Smidt, Hanne

  Först ut: En alumnstudie av de första årskullarna från de nya magister-/masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet

  2014.

  Open access
 • Lundmark, Annika; Sjölund, Maivor

  Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet?: En uppföljning vid Uppsala universitet av Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014: Första omgången

  2012.

  Open access
 • Öst, Thomas

  Internationella masterprogram vid Uppsala universitet: En kvalitativ studie av studenters och lärares erfarenheter

  2012.

  Open access
 • Maandi, Camilla

  Utmaningar i samband med examinationsförfaranden

  2011.

  Open access
 • Björnermark, Maria; Kettis-Lindblad, Åsa; Wolters, Maria

  Forskarutbildningen ur doktorandperspektiv: resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning vid Uppsala universitet

  2010.

  Open access
 • Wolters, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala univeristet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Farmaceutiska fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Björnermark, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Historisk-filosofiska fakulteten

  2009.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Juridiska fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Björnermark, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Medicinska fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Samhällsvetenskapliga fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Ingesson, Olof; Wolters, Maria

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Teologiska fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Wolters, Maria

  Doktorandernas uppfattningar som sin forskarutbildning vid Uppsala universitet: Resultat från en universitetsövergripande enkätundersökning. Språkvetenskapliga fakulteten.

  2009.

  Open access
 • Appel, Monika; Ingesson, Olof

  Arbetsförhållanden för kvinnor som är doktorander: En intervjustudie

  2008.

  Open access
 • Appel, Monika

  Förebygga, förstå och förhindra: en åtgärdsinriktad intervjustudie om studieavbrott på fyra olika utbildningsprogram vid Uppsala universitet

  2007.

  Open access
 • Appel, Monika; Sjölund, Maivor

  Språkverkstaden: en utvärdering

  2007.

  Open access
 • Ingesson, Olof

  STARS (Study Abroad Report System): Uppsalastudenters erfarenheter av utlandsstudier inom Erasmusprogrammet 2004-2006

  2007.

  Open access
 • Wolters, Maria

  Uppfattningar om synlig/osynlig könsdiskriminering: en enkätundersökning riktad till lärarkollegiet på farmaceutiska fakulteten 2006

  2007.

  Open access
 • Lundmark, Annika; Sjölund, Maivor; Staaf, Mikaela

  Forskningsanknytning: ett underlag för diskussion om begreppets innebörd och tillämpning

  2006.

  Open access
 • Wolters, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Farmaceutiska fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Ingesson, Olof

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Historisk-filosofiska fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Staaf, Mikaela

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Juridiska fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Ingesson, Olof

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Medicinska fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Wolters, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Samhällsvetenskapliga fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Björnermark, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Språkvetenskapliga fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Ingesson, Olof

  Med doktorsexamen i bagaget: En enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  2006.

  Open access
 • Björnermark, Maria

  Med doktorsexamen i bagaget: en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001. Teologiska fakulteten.

  2006.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Med en examen vid Uppsala universitet: Drygt 4000 studenters åsikter om sina studier vid Uppsala universitet och värdet av studierna på arbetsmarknaden.

  2006.

  Open access
 • Björnermark, Maria; Wolters, Maria

  Nyttan av alumnstudier: synpunkter från institutioner och program

  2006.

  Open access
 • Lundmark, Annika

  Doktorandernas åsikter om sin utbildning: ett led i kvalitetsutvecklingen av forskarutbildningen vid Uppsala universitet

  2003.

  Open access
 • Arnestrand, Elias

  Webbaserade kursvärderingar: möjligheter och problem

  2003.

  Open access