U4 nätverkets konferens om Internationaliseringen i Undervisning och Lärande (IPT&L)

2019-06-12

Enheten för universitetspedagogik anordnade under 15 – 17 maj 2019 den första U4-nätverks konferens inom IPT&L-serien om internationalisering vid våra lärosäten.

Konferensen lockade till sig en dynamisk blandning av deltagare från U4-medlemslärosäterna, från olika ämnesdiscipliner samt ett antal andra internationella gäster. Både under workshoppen som anordnades inför konferensen, samt under själva konferensdagarna, lyftes de olika aspekterna och tolkningarna av ”internationalisering” fram och granskades, med hänsyn till vad dessa betyder för våra lärosäten.

Nästa konferens kommer att anordnas i Groningen under våren 2020. Mer information om tidigare och kommande konferenser, samt keynote-talet och annan dokumentation från Uppsalakonferensen finns på U4 nätverkets webbsida.