EUA Thematic Peer Group om Internationaliseringen av undervisning och lärande

2019-06-12

Representanter från enheten för universitetspedagogik medverkar i the European University Association EUA 2019 Learning & Teaching Thematic Peer Group om internationaliseringen av undervisning och lärande.

“This group will explore how institutions can utilise internationalisation as a way to enhance their education    provision.    This    may    encompass    institutional    strategies    for    incorporating internationalisation   in   programme   and   curriculum   design   including   pedagogic/educational aspects, as well as the value added for student experience and professional development of staff members. Furthermore,  the  group  will  look into  how  to  overcome  challenges  internationalisation may  pose  for  learning  and  teaching,  such  as  the  need  to  adapt  teaching  to  the  cultural  and linguistic contexts of students.” (EAU group brief)

Workshop-serien anordnas vid tre av peer-grupp medlemmarnas lärosäten under 2019. Arbetet ska mynna ut i en EUA rapport med nyckelrekommendationer för organisationer inom högre utbildning gällande temaämnet, samt bidra till underlag för framtida EUA trendspaningsrapporter. Arbetsgruppen från Uppsala leds av enhetschef Ulrika Svalfors.