Digitala tentor: Datorer och skärmar på plats

2019-03-25

Antalet tentamensplatser är totalt 440. Datum och tidpunkt fördelas med utgångspunkt från efterfrågan och i relation till antalet efterfrågade ”papperstentor” vid samma tillfälle.

Det nya systemet heter Inspera. Från och med höstterminen 2019 anordnar Enheten för universitetspedagogik introduktionsutbildningar för universitetets anställda i samverkan med institutionerna.

Mer information går att få via epost till Heléne Andersson (byggnadsavdelningen) och Ulrika Svalfors (enheten för universitetspedagogik).