Shanghairankningen - ARWU

Shanghairankningen fokuserar på forskning och mäter inte alls kvalitet i utbildning (utom möjligen indirekt genom indikatorn Alumni).

Indikatorerna är följande:

  • Alumni - före detta studenter som vunnit Nobelpris eller Field Medals (10 %)
  • Awards - anställda som vunnit Nobelpris eller Field Medals (20 %)
  • HiCi - antal högt citerade papers (20 %)
  • Nature, Science - antal papers publicerade i Nature eller Science (20 %)
  • Publications - antal papers i Web of Science (20 %)
  • PCP - antal papers per anställd (10 %)
Senast uppdaterad: 2021-06-09