QS World University Rankings

QS World University Rankings är en aggregerad rankningslista som i stora delar liknar THE World University Rankings. QS Ltd. ansvarade, mellan 2004 och 2009, för THE:s rankning. Den första ”egna” rankningen presenterades år 2010.

Hälften av underlaget till rankningen tas från enkäter som besvarats av internationella forskare och arbetsgivare.

Fördelningen mellan indikatorerna är:

  • Academic reputation score - enkäter till forskare (vikt 40%)
  • Employer reputation score - enkäter till företag (vikt 10%)
  • International faculty score - andel utländska lärare (vikt 5%)
  • International student score - andel utländska studenter (vikt 5%)
  • Faculty/Student score - antalet anställda per student (vikt 20%)
  • Citations/Faculty score - antal citeringar i Scopus per anställd (20%)

Värdena på de ingående indikatorerna vägs samman, med den statistiska metoden z-score, till en slutpoäng som blir slutplaceringen.

Senast uppdaterad: 2021-06-09