THE World University Ranking

Times Higher Education World University Ranking är en aggregerad rankningslista som totalt består av fem delområden som i sin tur är uppdelat i 13 delindikatorer. Varje indikator ges ett värde. Samtliga värden vägs samman till ett slutvärde. Slutvärdet blir, med hjälp av den statistiska metoden z-score, placeringen på rankningslistan.

Delområdena i rankningen är:

  • Teaching - the learning environment (vikt 30%)
  • Research - volume, income and reputation (vikt 30%)
  • Citations - research influence (vikt 30%)
  • Industry income - innovation (vikt 2,5%)
  • International outlook - staff, students and research (vikt 7,5%)

I områdena "Teaching" och "Research" ingår enkätundersökningar som ställs till alumner och arbetsgivare.

Senast uppdaterad: 2021-06-09