Korta fakta om Uppsala universitet

 • ​​Människor sitter i parken utanför universitetshuset

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett nära på gränslöst utbud av utbildning.

Bland universitetets alumner återfinns 15 nobelpristagare, varav 8 som fick nobelpris för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet. Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre är några exempel på framstående forskare i Uppsala universitets historia.

Universitetet är indelat i tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, och teknik och naturvetenskap. Dessa är i sin tur indelade i nio fakulteter och närmare 50 institutioner totalt. Rektor sedan 2012 är Eva Åkesson.

Uppsala universitet i siffror

Omsättning och anställda

 • Omsättning: 7 300 mnkr
 • Intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå: 2 147 mnkr (andel externa intäkter 13 %)
 • Intäkter för forskning och forskarutbildning: 5 153 mnkr (andel externa intäkter 56 %)
 • Anställda, årsmedel: 7 265 – (6 251 årsarbetskrafter), varav 51 % kvinnor 
 • Lokaler: 393 000 kvadratmeter

Utbildning

 • Utbildningsprogram på grundnivå: cirka 70
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå (magister/master): cirka 70
 • Fristående kurser: cirka 1 950
 • Antal registrerade studenter: 45 925 – motsvarar 26 045 helårsstudenter (avancerad nivå: 26 %), varav 59 % kvinnor
 • Antal examina: 5 841 – varav 53 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 60 
 • Fristående kurser på engelska: cirka 750
 • Internationellt studentutbyte: avtal med mer än 400 universitet över hela världen, cirka 1 420 inresande studenter och 940 utresande.
  Antal avgiftsbetalande: 1414 (833 helårsstudenter), varav 47 % kvinnor
 • 27 000 alumner i fler än 130 länder i alumnnätverket

​Forskning

 • Antal professorer 605, varav 30 % kvinnor
 • Antal doktorander: 2 260, varav 48 % kvinnor
 • Antal nyantagna doktorander: 391, varav 49 % kvinnor
 • Antal doktorsexamina: 362, varav 46 % kvinnor
 • Antal licentiatexamina: 31 varav, 48 % kvinnor
 • Antal lärare (årsarb. inkl professorer): 1 678, varav 43 % kvinnor
 • Antal disputerade lärare 1 421(årsarb.), varav 40 % kvinnor
 • Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer: 5 167

Alla siffror gäller 2019. Läs årsredovisningen

​Mångfald