Program för internationalisering

Uppsala universitet verkar i ett globalt sammanhang som präglas av både samarbete och konkurrens om talanger och resurser. För att utvecklas och stärka vår position som en dynamisk och vital miljö för utbildning och forskning krävs ett aktivt och målmedvetet internationellt arbete. Det är därför ett av flera viktiga områden för att stärka kvaliteten på forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Internationalisering är inte ett självändamål utan ska eftersträvas när det stödjer utvecklingen av universitetets verksamhet och bidrar till högre kvalitet i forskning, utbildning och samverkan.

Ur Program för internationalisering:

Forskning
Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet och universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen.

Uppsala universitet ska:

 • Stärka Uppsala universitets position som en attraktiv, välkänd och världsledande forskningsmiljö
 • Rekrytera de mest kvalificerade forskarna och lärarna
 • Utveckla institutionella relationer med de mest framstående internationella forskningsmiljöerna
 • Öka den internationella finansieringen av forskningen

Utbildning
Uppsala universitet har som mål att utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och att alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter. Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka. Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen.

Uppsala universitet ska:

 • Utveckla en internationell dimension som bidrar till utbildningens kvalitet
 • Rekrytera studenter från hela världen och utbilda för en global arbetsmarknad
 • Bedriva världsledande forskarutbildning för att forma det framtida samhället
 • Skapa en öppen och inkluderande studiemiljö och trygga studievillkor

Samverkan
Uppsala universitet har som mål att en ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter. Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällsutvecklingen och till universitetets vitalitet.

Uppsala universitet ska:

 • Nyttiggöra forskning och utbildning globalt
 • Samarbeta med låg- och medelinkomstländer
 • Öka möjligheterna till praktik och kontakter med en global arbetsmarknad
 • Erbjuda en inkluderande miljö för alla
 • Utveckla det internationella alumnarbetet