Nobelpris med anknytning till Uppsala universitet

Bland universitetets alumner finns 15 Nobelpristagare, varav följande 8 fick priset för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet:

Allvar Gullstrand, professor i ögonsjukdomar, fick nobelpriset i fysiologi eller medicin 1911. Han var både teoretiker och praktiker och utvecklade bl a nya instrument för ögonundersökningar.

Robert Bárány fick nobelpriset i fysiologi eller medicin år 1914 för sina studier av balanssinnet. 1926 blev han professor i öron-, näs- och halssjukdomar vid Uppsala universitet.

Manne Siegbahn, professor i fysik, introducerade modern kärnfysik i Sverige. Han tilldelades nobelpriset i fysik 1924 för sina insatser inom röntgenspektroskopi.

The Svedberg, professor i fysikalisk kemi, fick nobelpriset i kemi 1926. Han konstruerade den första ultracentrifugen för bestämning av olika makromolekylers storlek och form, en separationsmetod som betytt mycket för biokemi och molekylärbiologi.

Nathan Söderblom var professor vid teologiska fakulteten och senare Sveriges ärkebiskop. Han fick Nobels fredspris 1930.

Arne Tiselius, Uppsalas första professor i biokemi, fick nobelpriset i kemi 1948. Den metod han tog fram - elektrofores av proteiner - spelade en viktig roll för att grundlägga Uppsalas ledande ställning inom biokemiska separationsmetoder.

Dag Hammarskjöld, FN s generalsekreterare 1953-1961, studerade ekonomi vid Uppsala universitet. Han fick Nobels fredspris 1961.

Kai Siegbahn, professor i fysik (och son till Manne Siegbahn), fick nobelpriset i fysik 1981. Hans insatser inom högupplösande elektronspektroskopi gav en betydelsefull analysmetod för att studera effekter av kemisk bindning.

Nobelföreläsningar i Uppsala

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna i Stockholm.

I besöksprogrammet ingår en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott men också uppskattade och välbesökta öppna föreläsningar av de gästande Nobelpristagarna.

Visste du att...
Alfred Nobel blev filosofie hedersdoktor vid en stor jubelfestpromotion vid Uppsala universitet 1893.

Senast uppdaterad: 2021-03-04