Universitetshusets historia

Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. Det byggdes på 1880-talet och rymde på den tiden hela universitets verksamhet. Sedan dess har universitetet vuxit och finns nu över hela staden, men universitetshuset används fortfarande för föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst akademiska högtider.

Kort historik

Universitetshuset

Riksdagen hade anslagit medel och kung Oscar II lade grundstenen i hällregn en vårdag 1879. På platsen hade tidigare stått ett stort akademiskt ridstall, som nu revs. Den 17 maj 1887 kunde huset invigas under stora festligheter. Arkitekten hette Herman Teodor Holmgren.

Det blev ett mycket ståtligt hus i ett slags romersk renässansstil. Det märkliga är, att det trots många moderniseringar och funktioner ännu i huvudsak visar sig för oss så som det gjorde för 1880-talets besökare. Den fantastiska och rymliga förhallen med sina ljuskupoler och den stora aulan eller högtidssalen med ca 1800 sittplatser ger oss goda föreställningar om det bästa i svensk 1800-talsarkitektur. Ovanför ingången till aulan läses de ofta citerade orden av 1700-talsfilosofen Thomas Thorild: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större

Det finns många andra praktrum i byggnaden. På bottenplanet sammanträdde, fram till för några år sedan, universitetets styrelse i en sal med porträtt av alla svenska regenter från Gustav Vasa till Gustav VI Adolf. På övre planet finns det s k stora kanslersrummet där rektor tar emot prominenta gäster. Detta rum, liksom en rad andra intill, pryds av många porträtt föreställande kungar, kulturpersonligheter och framför allt professorer som verkat vid universitetet under århundradena. I ett av rummen finns en berömd gruppbild, föreställande teologiska fakulteten 1911 med Nathan Söderblom som dekanus (ordförande). Konstnären hette Emerik Stenberg. Uppsala universitets konstsamling är en av de största i landet i statlig ägo. Läs mer om porträttsamlingen i Universitetshuset. Även den unika myntsamlingen i Uppsala universitets myntkabinett finns i Universitetshuset.

Byggnadens tillkomst innebar ett stort pedagogiskt framsteg. En rad lärosalar fanns här att tillgå för studenterna. De flesta är ännu i bruk. Tidigare hade undervisningen fått äga rum i Gustavianum, i två kalla och oeldade salar.

Universitetshuset är också samlingspunkt för flera akademiska ceremonier. Årligen installeras nya professorer i aulan under högtidliga former. En annan stämningsfull ceremoni är doktorspromotionen då nyblivna doktorer får ta emot doktorshatt eller lagerkrans – en tradition som går tillbaka till år 1600.

I Universitetshuset finns också rektors representationslokaler samt konsistoriets sammanträdesrum.