Regnellianum

Regnellianum, som är uppkallad efter donatorn Anders Fredrik Regnell, ligger i hörnet av Trädgårdsgatan och Slottsgränd, gränsande till Östgöta nation.

Byggnaden uppfördes 1891-92 efter en donation av Anders Fredrik Regnell som var läkare. 1877 blev han filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest.

Regnellianum användes av Uppsala universitet fram till 1968 som fysiologisk och patologisk institution.

1981-82 gjordes en stor ombyggnad för att anpassa huset till teologiska institutionens behov.

I början av 2000-talet flyttade teologiska institutionen och Regnellianum hyrdes under en period ut som kontor. Byggnaden inrymmer nu Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Huset är statligt byggnadsminne.